Site has been blocked by malwarebyte

ข้อควรระวัง : ให้ทำ Whitelist เฉพาะเว็บที่มั่นใจว่าปลอดภัยเท่านั้น

วิธีแก้ไขเมื่อเว็บถูกบล็อคโดย Malwarebyte

1. เปิดโปรแกรม Malwarebyte แล้วคลิกที่รูปฟันเฟือง
2. จากนั้นคลิกที่ Allow List แล้วกดปุ่ม Add
3. คลิกที่ Allow a website
4. กรอก URL ของเว็บที่ถูกบล็อคในช่อง Add a URL จากนั้นกดปุ่ม Done
5. URL ที่เรากรอกจะขึ้น Whitelist และจะไม่ถูกบล็อคอีกต่อไป
Scroll to Top