Missing Toolbar

Missing Toolbar

วิธีแก้ไขเบื้องต้น คือ บางครั้งเกิดจากเปิดแท็บในโครมมากเกินไป ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ใหม่แล้วเปิดเว็บที่มีปัญหาขึ้นมาแค่หน้าเดียว

หาก Toolbar ยังหายไปอยู่ให้ลองเช็คตามภาพ

ไปที่ตั้งค่า > การเขียน : เช็คดูว่าตั้งค่า ตัวแก้ไขริเริ่มสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด เป็น Classic Editor หรือไม่

ไปที่ผู้ใช้ > ข้อมูลส่วนตัว : เช็คดูว่าตั้งค่า แถบเครื่องมือ มีการติ้กถูกหรือไม่

Scroll to Top