Editor Checklist B

1 การทำงานจะเป็นลักษณะเพิ่มจำนวน แบล๊คลิ้ง
2 ในเนื้อการทำงานมีทั้ง 4 พาสการทำงาน ที่พนักงานทุกคนได้เวียนกัน
โดยมีการแบ่งกลุ่มการทำงาน ทุกสัปดาห์
3 เนื้องานทั้ง 4 พาสมีดังนี้
1.PBN (คอนเทนต์ ซื้อ)
2.ข่าวกีฬา
3.เว็บบล๊อค
4.เว็บโรงเรียน
3.1 PBN (คอนเทนต์ ซื้อ)
เริ่มต้นให้ใช้คอนเทนต์ ที่ซื้อมาจากนักเขียน นำมาใช้ในส่วนของเว็บ PBN โดยเริ่มต้นทำใน “เรื่อง”
และ ติ๊กหมวดหมู่ให้ตรงกับคีย์เวิร์ดที่เลือก โดยคีย์เวิร์ดนั้นจะต้องเป็นคีย์ที่กำหนดให้ แต่สามารถเลือกได้อิสระ
3.2 ข่าวกีฬา
การทำงานจะนำเว็บโดเมนมาใช้งาน นำมาจากเว็บทางสาย S และ W และเว็บเช่าที่มีอยู่ โดยทำใน “เรื่อง”
และ ติ๊กหมวดหมู่ “ข่าวกีฬา”
3.3 เว็บบล๊อค
การทำงานนั้นเน้นไปทางการใช้บล๊อค จากเว็บบล๊อคที่มีค่าพลังสูง 20++ โดยมีลิสให้พนักงานเลือก
ส่วนเนื้อหานั้น ใช้คอนเทนต์ ที่ซื้อมาจากนักเขียนคอนเทนต์ ในทำงานโดยเฉลี่ย 3 เว็บบล๊อค ใช้ประมาณ 1 คอนเทนต์
3.4 เว็บโรงเรียน
เบื้องต้นนั้นต้องใช้เว็บจาก เว็บโรงเรียนมาเขียนเป็นคอนเทนต์ ซึ่งต้องประสานงานกับ กลุ่มS ในเรื่องของคอนเทนต์ โดยกลุ่ม B จะนำมาใช้เป็นคอมเม้นใต้โพส
แต่ปัจจุบันยังไม่มีการเริ่มใช้งาน (ติดตาม) จึงใช้เว็บบล๊อคในการเพิ่ม จำนวนแบล๊คลิ้ง โดยเนื้อหางานนั้น นำข่าวจากเว็บ ต่างประเทศ มาใช้เป็นโพส
บทความ
– นำบทความตรงกันกับคีย์ที่ตัวเองเลือก หรือใกล้เคียงกับคีย์ที่ตัวเองเลือก
คำผิดและเคาะแยกคำ
– ไม่ต้องเน้นสีให้ นักเขียนเช็คในเว็บตรวจคำผิดเอง
-ไม่เกิน 2 คำ ไม่ต้องลงสถิติ แต่ติดส้มให้แก้ไข
– เท่ากับ 3 คำ หรือ 3 คำขึ้นไป ติดส้มลงสถิติ
หาได้จาก Goolgle Search โดยนำคีย์รองที่ได้ผลจากการหาใน คีย์เวิร์ดที่ตัวเองเลือกมา ใช้จำนวน ซีโนเนม 7 คำขึ้นไป
โดยในคอนเทนต์ต้องมีคำว่า UFAX10 ด้วย
คีย์รอง หรือ ซีโนเนม
– ต้องเป็นตัวหนาและใส่สี
– ต้องก๊อปมาตามรูปแบบการพิมพ์ที่หน้ากลูเกิ้ลแป๊ะๆ (เคาะติดกันได้กรณีที่ Yoast เตือน)
– ต้องเคาะเว้นวรรคหน้าหลัง (เคาะติดกันได้กรณีที่ Yoast เตือน)
– ต้องมีการเชื่อมคีย์รองให้เนียนไปกับเนื้อหา และเนื้อหาบทความต้องไม่ถูกบิดเบือนไป
– ถ้าในกลูเกิ้ลมี่คีย์รองที่สามารถใส่ได้ครบทั้ง 7 คำ(คอนเทนต์), 4 คำ(สกู๊ป) ก็ให้ใส่มาให้ครบ
– ถ้าไม่มีคีย์รองจากกลูเกิ้ลเลย ให้คิดคีย์รองเองได้
– จำนวนคีย์รองที่กำหนดไว้
คอนเทนต์ 7 คำ ต้องมาจากกลูเกิ้ลอย่างน้อง 4 คำ คิดเองได้ 3 คำ (ในกรณีที่ใช้คีย์รองจากกลูเกิ้ลได้ไม่ครบ 7 คำ เท่านั้น)
ความหนาแน่นของบทความ
– ไม่เกิน 3 บรรทัด
เฮด
– ต้องเป็นตัวหนา
– ต้องมีเฮดภายในบทความ 3 เฮด ขึ้นไป ต้องมี H2 H3 อย่างน้อยอย่างละ 1เฮด
– ต้องเป็นข้อความในเชิง How to ที่น่าสนใจ
– ต้องไม่สั้นจนเกินไป เฮดที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 15 พยางค์ เฮดอื่นๆไม่ต่ำกว่า 10 พยางค์
– หนึ่งในจำนวนเฮดทั้งหมด อยากให้มีคีย์รองแทรกเข้าไปด้วย
Slug
– คอนเทนต์ ไม่ขาด – เกิน
– สกู๊ป ปล่อยหรือไม่ปล่อยก็ได้
ติ๊กหมวดหมู่
– หมวดหมู่ที่ติ๊ก ต้องตรงกับหมวดหมู่ที่กำหนดให้เท่านั้น
– กรณีไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ ต้องติ๊กหมวดหมู่ให้ตรงกับเนื้อหาของบทความ
ค่า Density
– ทำแค่คอนเทนต์ สกู๊ปไม่ต้องทำ
– ค่า Density จะต้องเท่ากับ 2.00 แต่ไม่ต่ำกว่า 1.70 และต้องอยู่ในอันดับที่ดีที่สุด (ถ้าไม่ถึง 1.7 ให้พิจารณาเป็นเคสบายเคส)
Yoast SEO
แถบ SEO (ต้องเป็นหน้ายิ้มสีเขียว)
ช่อง Focus keyphrase
– มีเฉพาะโฟกัสคีย์เท่านั้น
ช่อง Title ชื่อเรื่อง
– ต้องยาวเกิน 25 พยางค์
– ข้อความต้องดึงดูดผู้อ่านและน่าสนใจ
ช่อง SEO title
– ต้องขึ้นแถบสีเขียวเกิน 70%
– ต้องมีคีย์รองแทรกไว้ด้วย
– ต้องมีการนำคำที่ติดสีแดง จากเว็บในอันดับต้นๆของหน้าแรก มาเรียบเรียงใหม่ ที่อ่านได้ใจความและน่าสนใจ
ช่อง Meta description
– ต้องขึ้นแถบสีเขียวเกิน 70%
– ต้องมีคีย์รองแทรกไว้ด้วย
– ต้องมีการนำคำที่ติดสีแดง จากเว็บในอันดับต้นๆของหน้าแรก มาเรียบเรียงใหม่ ที่อ่านได้ใจความและน่าสนใจ
แถบ Readability (ต้องเป็นหน้ายิ้มสีเขียว)
– ต้องเขียวทุกจุด
แถบ SEO analysis (ต้องเป็นหน้ายิ้มสีเขียว)
– กรณีที่องค์ประกอบของงานครบถ้วน ต้องเขียวทุกจุด
– กรณีไม่ได้ให้ใส่ลิงก์นอกลิงก์ใน แดงได้ 2 จุด Outbound links และ Internal links
– กรณีติ๊ก No Follow แดงจุดนี้ได้
Outbound links: All outbound links on this page are nofollowed. Add some normal links.
– กรณีที่เขียนเป็นสกู๊ป (ไม่ถึง 300 เคาะ)
รูป Details รูป – ต้องเซฟชื่อรูปเป็นโฟกัสคีย์เท่านั้น – ต้องใส่ครบทุกจุด
1. Title (ใส่โฟกัสคีย์ หรือคีย์รอง)
2. Subject (ใส่โฟกัสคีย์ หรือคีย์รอง)
3. Rating (ให้ 5 ดาว)
4. Authors (เป็นชื่อเว็บไวต์ที่เขียนบทความ)
ลายน้ำหรือโลโก้จากเว็บอื่น – ห้ามติดลายน้ำหรือโลโก้จากเว็บอื่น ถ้าติดมาให้เปลี่ยนรูป ชื่อรูปประกอบบทความ – รูปปกหรือรูปประจำเรื่อง ต้องใส่โฟกัสคีย์ครบ 2 ช่อง
1.ข้อความ Alt 2. ชื่อ – คำบรรยาย (ไม่ให้ใส่เลย จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง) – รูปภายในบทความหรือข้อความสำรองในรายละเอียดรูปภาพ
ต้องเป็นโฟกัสคีย์หรือคีย์รองหรือคีย์ใน 1 คีย์ใน 2 เท่านั้น
ทำงาน ข่าวกีฬา
นำคอนเทนต์จากเว็บ ของทางกลุ่ม S และ W มาทำในเนื้องานข่าวกีฬา
ให้เครดิต เว็บที่นำมาและติ๊ก No Follow ทุกครั้ง
รูป ให้หาจาก Google โดยรูปนั้นต้องสัมพันธ์กับเนื้อหา หรือบุคคล ที่เนื้อหากล่าวดึง และจัดการ Details ในรูปให้เรียบร้อย
ทำงาน เว็บบล๊อค
โดยใช้เว็บบล๊อคที่มีค่าพลังสูง 20++ โดยมีลิสให้พนักงานเลือก
ส่วนเนื้อหานั้น ใช้คอนเทนต์ ที่ซื้อมาจากนักเขียนคอนเทนต์ ในทำงานโดยเฉลี่ย 3 เว็บบล๊อค ใช้ประมาณ 1 คอนเทนต์
ให้หาจาก Google โดยรูปนั้นต้องสัมพันธ์กับเนื้อหา หรือบุคคล ที่เนื้อหากล่าวดึง และจัดการ Details ในรูปให้เรียบร้อย
ทำงาน เว็บโรงเรียน
เบื้องต้นนั้นต้องใช้เว็บจาก เว็บโรงเรียนมาเขียนเป็นคอนเทนต์ ซึ่งต้องประสานงานกับ กลุ่มS ในเรื่องของคอนเทนต์ โดยกลุ่ม B จะนำมาใช้เป็นคอมเม้นใต้โพส
แต่ปัจจุบันยังไม่มีการเริ่มใช้งาน (ติดตาม) จึงใช้เว็บบล๊อคในการเพิ่ม จำนวนแบล๊คลิ้ง โดยเนื้อหางานนั้น นำข่าวจากเว็บ ต่างประเทศ มาใช้เป็นโพส (แปลไทย)
รูป นำมาใช้ จากข่าวที่นำมาใช้โพส
Scroll to Top