Contributor Guide W

1
ตรวจ หน้า Doc (นักเขียนฝึกใหม่)
การตรวจงานใน Doc
– รูปแบบแพทเทิ่นการเขียน ขึ้นอยู่กับการมอบหมายงานให้ของแต่ละช่วง
– ลิงก์ต้องแชร์เป็นเอดิเตอร์เท่านั้น
2
ตรวจ ความถูกต้องในการวางแผนงาน
การวางแผนงาน
– จะต้องวางแผนงานให้ครบทุกวันทำงานและทุกชีทที่กำหนดไว้
ของการวางแผนงานในรอบนั้น จึงจะถือว่าวางแผนงานเสร็จสมบูรณ์
– ชีทที่ต้องวางโฟกัสคีย์และวางแผนงาน
1.ในชีทวางแผนงาน
2. ชีทเขียนงานส่วนตัว หรือชีทเขียนงานรวมที่กำหนดให้
3. ในชีทอัพเดทคีย์เวิร์ด
** วิธีแก้ปัญหา โฟกัสคีย์ซ้ำ ใครวางช่องหน้า คนนั้นได้ ดูเวลาด้วย **
3 วางค่า Density (กรณีที่ทำงานวันนั้นเสร็จแล้ว)
– วางในชีทวางแผนงาน เฉพาะคอนเทนต์
4 การขอรูปจากราฟฟิก
– ต้องขอไว้ครบทุกวันที่กำหนดการทำงานของสัปดาห์การวางแผนงานนั้นๆ
– ขอเฉพาะรูปประกอบคอนเทนต์
– หน้ารูปต้องมีการบรีพรายละเอียดหรือตัวอย่างรูปไว้ให้กราฟฟิก
– หน้าปกต้องมีเขียนข้อความกำกับหน้าปก
5
ตรวจ องค์ประกอบของการส่งงาน
เวลาที่นักเขียนแจ้งส่งงาน
– งานทุกลิงก์จะต้องถูกวางก่อนการแจ้งส่งงาน
– ลิงก์ส่งงานต้องเป็นลิงก์ที่เผยแพร่แล้ว หรือฉบับร่าง(นักเขียนฝึกใหม่)
6 จำนวนงานต่อวัน
– ทุกงานจะต้องครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ถ้าไม่ครบถ้วนสมบุรณ์จะต้องถูกพิจารณาตามกฎข้อที่ 7
7 วางโฟกัสคีย์เพิ่มเติม
– หากนัดเขียนไม่ได้วางไม่ต้องลงสถิติ แต่ต้องนำไปวางให้เสร็จและครบทุกโฟกัสคีย์
1. ในชีทอัพเดทคีย์เวิร์ด
2. ในชีทอัพเดทเว็บล่าสุด
8
ตรวจ หน้า PBN
บทความ
– บทความต้องทำในเว็บไซต์ที่กำหนดให้
– เนื้อหาบทความต้องตรงกับ เกี่ยวกับ ถ้าไม่ตรงให้เขียนใหม่
โดยการแก้ไขจากงานเดิม หรือให้สลับงานได้ หรือเพิ่มเนื้อหางานให้เกี่ยวข้อง หรือพิจาณาตามความเป็นไปได้
– เนื้อบทความต้องตรงกับ หมวดหมู่ ถ้าไม่ตรงให้เขียนใหม่
โดยการแก้ไขจากงานเดิม หรือให้สลับงานได้ หรือเพิ่มเนื้อหางานให้เกี่ยวข้อง หรือพิจาณาตามความเป็นไปได้
9
รูป
– รูปต้องสัมพันธ์กับบทความ ถ้าไม่สัมพันธ์ให้เปลี่ยนรูปใหม่
10 จำนวนรูป
– คอนเทนต์ ภายในไม่ต่ำกว่า 3 + ปก 1 = 4 (อย่างน้อย)
– สกู๊ป ภายในไม่ต่ำกว่า 1 + ปก 1 = 2 (อย่างน้อย)
11 ความคมชัดของรูป
– รูปต้องคมชัด ไม่เบลอ ไม่แตก
12 Details รูป
– ต้องเซฟชื่อรูปเป็นโฟกัสคีย์เท่านั้น
– ต้องใส่ครบทุกจุด และต้องเป็นโฟกัสคีย์เท่านั้น
1. Title
2. Subject
3. Rating (ให้ 5 ดาว)
4. Authors (เป็นชื่อเว็บไวต์ที่เขียนบทความ)
13 ลายน้ำหรือโลโก้เว็บตัวเอง
– ลายน้ำในรูป ต้องตรงกับเว็บที่เขียนบทความ ถ้าไม่ตรงให้เปลี่ยนรูปใหม่
– สกู๊ปต้องแปะชื่อเว็บหรือโลโก้เว็บด้วย
14 ลายน้ำหรือโลโก้จากเว็บอื่น
– ห้ามติดลายน้ำหรือโลโก้จากเว็บอื่น ถ้าติดมาให้เปลี่ยนรูป
15 ขนาดของรููป
– ภายในเท่าไหร่ก็ได้ แต่ไม่เกิน 600 pix แต่ไม่ต่ำกว่า 400 pix
– ปกหรือรูปประจำเรื่อง ไม่เกิน 800 pix แต่ไม่ต่ำกว่า 600 pix
และชื่อต้องเป็นโฟกัสคีย์
16 ชื่อรูปประกอบบทความ
– รูปปกหรือรูปประจำเรื่อง ต้องใส่โฟกัสคีย์ครบ 2 ช่อง
– คำบรรยาย (ไม่ให้ใส่เลย จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง)
1.ข้อความ Alt
2. ชื่อ
– ข้อความสำรองในรายละเอียดรูปภาพ ต้องเป็น โฟกัสคีย์ หรือ คีย์รอง หรือ คีย์ใน 1 คีย์ใน 2 เท่านั้น
17
การใส่ข้อความและจุดต่างๆ
การเขียนงาน
-เขียนงานที่ หน้า หรือ เรื่อง ตามช่วงเวลาที่หัวหน้ากำหนด
ถ้าไม่ตรงให้ย้ายบทความไปที่หน้าหรือเรื่องตามที่กำหนดไว้
– หากไม่ใช้เฮด,คีย์-ลิงก์,คียร์รอง ห้ามใส่ตัวหนา ถ้าต้องการเน้นคำให้ใส่สี
18 การกดเผยแพร่
– พิจารณาตาม Gen หรือขึ้นอยู่กับการอนุมัติรายบุคคล(นักเขียนฝึกใหม่)
19 โฟกัสคีย์
– ต้องไม่ซ้ำ ถ้าซ้ำ ให้เปลี่ยนโฟกัสคีย์ใหม่ ( ไม่ต้องตรวจเลย โฟกัสคีย์ซ้ำ, ไม่ตรงเกี่ยวกับหรือหมวดหมู่,Slug ขาด)
– คอนเทนต์ ต้องมีการการค้นหามากกว่า 1 ล้านครั้ง ถ้าเป็นเรื่องที่เฉพาะให้นักเขียนหมายเหตุไว้ กรณีเรื่องเฉพาะการค้นหา 100,000 ได้
– สกู๊ป ต้องมีการค้นหามากกว่า 10,000 ครั้ง
(ถ้าไม่ถึงตามที่กำหนด ต้องเปลี่ยนโฟกีสคีย์ใหม่)
20 การก๊อป
– ไม่เกิน 10% ไม่ลงประวัติว่าก๊อป แต่เน้นสีและให้รีไรท์ใหม่ (สุ่มตรวจแมนนวลประมาณ 3 ย่อหน้า)
– เกิน 10% ให้ดูเงื่อนไขตามกฎเรื่องการก๊อปงาน
– ไม่เจตนาก๊อปแต่ยังรีไรท์ไม่ดี เน้นสีให้และให้รีไรท์ใหม่
21 คำผิดและเคาะแยกคำ
– ไม่ต้องเน้นสีให้ นักเขียนเช็คในเว็บตรวจคำผิดเอง
-ไม่เกิน 2 คำ ไม่ต้องลงสถิติ แต่ติดส้มให้แก้ไข
– เท่ากับ 3 คำ หรือ 3 คำขึ้นไป ติดส้มลงสถิติ
22 จำนวนเคาะ
– ต้องถึงที่ตามกำหนดไว้
1. คอนเทนต์ 300 เคาะ
2. สกู๊ปใหญ่ 80 เคาะ
3. สกู๊ปเล็ก 50 เคาะ
23 เคาะเว้นวรรคเบิ้ล
– หากมีจุดที่แจ้งว่ามีการเคาะเว้นวรรคเบิ้ล ถ้าจุดที่ขึ้นแจ้งว่าเคาะเว้นวรรคเบิ้ลในส่วนที่ไม่ใช่ส่วนเนื้อหางาน ไม่เป็นไร
24 พื้นที่ว่างด้านล่างสุดของบทความ
– ต้องไม่มีพื้นที่ว่างด้านล่างของบทความ
– ในกรณีที่ต้องการเน้นความสนใจที่คีย์-ลิงก์ ไม่ควรเกิน 2 Enter
25 เคาะเว้นวรรคประโยค สั้นหรือยาวจนเกินไป
– หากสั้นหรือยาวจนเกินไป ให้ปรับการเคาะใหม่
– ยกเว้นคำเฉพาะ หรือดูบริบท ไม่แน่ใจให้ปรึกษาทีมคนตรวจ
26 การจัดรูปแบบให้หน้าอ่าน
– เนื้อหาติดกันได้ไม่เกิน 3 บรรทัด
– ไม่ควรเคาะบรรทัดใหม่หลายๆบรรทัด โดยไม่มีสาเหตุ
– สามารถใส่สีให้กับตัวหนังสือได้ แต่สามารถทำตัวหนาได้เฉพาะคีย์รอง, คีย์นอก, คีย์ใน เท่านั้น
27 เฮดในเนื้อหางาน
– ต้องมีเฮดไม่ต่ำกว่า 3 เฮด และ ไม่เกิน 6 เฮด โดยจะต้องแทรกคีย์รองในเฮดอย่างน้อย 1 เฮด
– เฮดอันที่ 1-2 ใช้ หัวข้อ2, เฮดอันที่ 3-6 ควรใช้ หัวข้อ 2-4 เลือกใส่อันไหนก็ได้
– เฮดอันที่ 1 ต้องไม่ต่ำกว่า 15 พยางค์ เฮดอื่นๆต้องไม่ต่ำกว่า 10 พยางค์
– เฮดทุกอัน ต้องปรับตัวหนา และใส่สี
– Title ชื่อเรื่อง ต้องไม่ต่ำกว่า 25 พยางค์
28 โฟกัสคีย์ ต้องมีครบทุกจุด
1. หน้า Title ชื่อเรื่อง
2.หน้าเฮดอันที่1
3.หน้าย่อหน้าแรก(ต้องเป็นตัวหนา)
4.หน้าเฮดอันอื่นๆ (ต้องเป็นหน้าเฮดอันที่ 2 หรือ เฮดอันที่ 3 เท่านั้น)
5.Focus keyphrase
6.SEO title
7.Slug
8.Meta description
29 Slug
– คอนเทนต์ Slug ต้องมีแต่โฟกัสคีย์ ไม่ขาดและไม่เกิน
– สกู๊ป Slug สามารถมีคำอื่นนอกจากโฟกัสคีย์ได้ แต่โฟกัสคีย์ต้องไม่ขาด
( ถ้า Slug ขาด ต้องเปลี่ยนโฟกัสคีย์ใหม่)
30 ติ๊กหมวดหมู่
– หมวดหมู่ที่ติ๊ก ต้องตรงกับหมวดหมู่ที่กำหนดให้เท่านั้น
– กรณีไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ ต้องติ๊กหมวดหมู่ให้ตรงกับเนื้อหาของบทความ
31 คีย์รอง
– ต้องเป็นตัวหนาและใส่สี
– ต้องก๊อปมาตามรูปแบบการพิมพ์ที่หน้ากลูเกิ้ลแป๊ะๆ (เคาะติดกันได้กรณีที่ Yoast เตือน)
– ต้องเคาะเว้นวรรคหน้าหลัง (เคาะติดกันได้กรณีที่ Yoast เตือน)
– ต้องมีการเชื่อมคีย์รองให้เนียนไปกับเนื้อหา และเนื้อหาบทความต้องไม่ถูกบิดเบือนไป
– ถ้าในกลูเกิ้ลมี่คีย์รองที่สามารถใส่ได้ครบทั้ง 7 คำ(คอนเทนต์), 4 คำ(สกู๊ป) ก็ให้ใส่มาให้ครบ
– ถ้าไม่มีคีย์รองจากกลูเกิ้ลเลย ให้คิดคีย์รองเองได้
– จำนวนคีย์รองที่กำหนดไว้
1. คอนเทนต์ 7 คำ ต้องมาจากกลูเกิ้ลอย่างน้อง 4 คำ คิดเองได้ 3 คำ (ในกรณีที่ใช้คีย์รองจากกลูเกิ้ลได้ไม่ครบ 7 คำ เท่านั้น)
2. สกู๊ป 4 คำ ต้องมาจากกลูเกิ้ลอย่างน้อง 2 คำ คิดเองได้ 2 คำ (ในกรณีที่ใช้คีย์รองจากกลูเกิ้ลได้ไม่ครบ 4 คำ เท่านั้น)
32 การใส่คีย์+ลิงก์และการครอบลิงก์
– ต้องเป็นตัวหนาและใส่สี (Ctrl+Shift+V เมื่อก๊อปมาจากชีท)
– คีย์ในและลิงก์ใน ต้องตรงกัน และเขียนถูกต้องตามที่กำหนดให้ ลิงก์กดแล้วต้องเด้งไปหน้าเว็บที่ตรงกับคีย์
– คีย์นอกและลิิงก์นอก ต้องตรงกัน และเขียนถูกต้องตามที่กำหนดให้ ลิงก์กดแล้วต้องเด้งไปหน้าเว็บที่ตรงกับคีย์
– คีย์ใน2 (หมวดหมู่)และลิงก์์ใน2 (หมวดหมู่) และเขียนถูกต้องตามที่กำหนดให้ ลิงก์กดแล้วต้องเด้งไปหน้าเว็บที่ตรงกับคีย์
– ทุกคีย์ต้องไม่ครอบขาดหรือเกิน
33 ติ๊๊ก Nofowllo
– ติ๊กที่คีย์นอก
34 ค่า Density
– ทำแค่คอนเทนต์ สกู๊ปไม่ต้องทำ
– ค่า Density จะต้องเท่ากับ 2.00 แต่ไม่ต่ำกว่า 1.70 และต้องอยู่ในอันดับที่ดีที่สุด (ถ้าไม่ถึง 1.7 ให้พิจารณาเป็นเคสบายเคส)
35
Yoast SEO
แถบ SEO (ต้องเป็นหน้ายิ้มสีเขียว)
ช่อง Focus keyphrase
– มีเฉพาะโฟกัสคีย์เท่านั้น
36 ช่อง Title ชื่อเรื่อง
– ต้องยาวเกิน 25 พยางค์
– ข้อความต้องดึงดูดผู้อ่านและน่าสนใจ
37 ช่อง SEO title
– ต้องขึ้นแถบสีเขียวเกิน 70%
– ต้องมีคีย์รองแทรกไว้ด้วย
– ต้องมีการนำคำที่ติดสีแดง จากเว็บในอันดับต้นๆของหน้าแรก มาเรียบเรียงใหม่ ที่อ่านได้ใจความและน่าสนใจ
38 ช่อง Meta description
– ต้องขึ้นแถบสีเขียวเกิน 70%
– ต้องมีคีย์รองแทรกไว้ด้วย
– ต้องมีการนำคำที่ติดสีแดง จากเว็บในอันดับต้นๆของหน้าแรก มาเรียบเรียงใหม่ ที่อ่านได้ใจความและน่าสนใจ
39
แถบ Readability (ต้องเป็นหน้ายิ้มสีเขียว)
– ต้องเขียวทุกจุด
40
แถบ SEO analysis (ต้องเป็นหน้ายิ้มสีเขียว)
– กรณีที่องค์ประกอบของงานครบถ้วน ต้องเขียวทุกจุด
– กรณีไม่ได้ให้ใส่ลิงก์นอกลิงก์ใน แดงได้ 2 จุด Outbound links และ Internal links
– กรณีติ๊ก No Follow แดงจุดนี้ได้
Outbound links: All outbound links on this page are nofollowed. Add some normal links.
– กรณีที่เขียนเป็นสกู๊ป (ไม่ถึง 300 เคาะ)
Scroll to Top