Contributor Guide S

การเขียนงานใน Doc (นักเขียนฝึกใหม่)
การตรวจงานใน Doc
– รูปแบบแพทเทิ่นการเขียน ขึ้นอยู่กับการมอบหมายงานให้ของแต่ละช่วง
– ลิงก์ต้องแชร์เป็นเอดิเตอร์เท่านั้น
การวางแผนงานบทความ (ทุก 2 สัปดาห์)
1. จะต้องวางแผนงานให้ครบทุกวันทำงาน และทุกชีทที่กำหนดไว้ ของการวางแผนงานในรอบนั้น ๆ จึงจะถือว่าวางแผนงานเสร็จสมบูรณ์
2. ในชีทต้องวาง ชื่อ วันที่ เว็บ โฟกัสคีย์ และรายละเอียดรูปภาพที่ต้องการ
3. ชีทเขียนงานส่วนตัว หรือชีทเขียนงานรวมที่กำหนดให้
4. ในชีทอัพเดทคีย์เวิร์ด
** วิธีแก้ปัญหา โฟกัสคีย์ซ้ำ ใครวางช่องหน้า คนนั้นได้ ดูเวลาด้วย **
รายละเอียดในตาราง
– ต้องขอภาพครบทุกวัน ที่กำหนดการทำงาน ของสัปดาห์การวางแผนงานนั้น ๆ
– ขอเฉพาะรูปประกอบคอนเทนต์ 300 เคาะ และ 600 เคาะ
– หน้ารูปต้องมีการใส่รายละเอียดที่ต้องการ หรือมีลิงค์ตัวอย่างรูปไว้ให้กราฟฟิก
– หน้าปกต้องมีเขียนข้อความ หรือใส่คียในหน้าปก
การวางแผนวิเคราะห์บอล
1.จองคู่ล่วงหน้าไม่เกิน 2 วัน
2. ทำคู่เตะล่วงหน้า 1 วัน เช่น การทำงานวันที่ 1 ม.ค. จะต้องวิเคราะห์คู่เตะวันที่ 2 ม.ค.
3. คู่ที่เตะรอบหลังเที่ยงคืน จะยังไม่ถือว่าเป็นการวิเคราะห์คู่ล่วงหน้า
4. เว็บเดียวกัน วันเดียวกัน ห้ามวิเคราะห์คู่เตะซ้ำกัน
5. รูปปกขอในตารางวางแผนวิเคราะห์บอล รูปภายในต้องเพิ่มเอง และใส่โลโก้เว็บ
การทำสกู๊ปข่าวกีฬา
1. ทำวันต่อวัน ในชีทสกู๊ปข่าวกีฬา
2. เนื้อหาต้องเป็นข่าวที่มีความอัพเดทสดใหม่ (ควรเป็นงานแปลจากเว็บนอกจะดีที่สุด)
3. ปริมาณงาน / วัน
3.1. ทำ 50 เคาะ แต่ไม่เกิน 100 เคาะ จะต้องทำ 4 สกู๊ป หรือทำ 100 เคาะขึ้นไป จะต้องทำ 2 สกู๊ป
และสามารถทำผสมได้ เช่น 50 เคาะ 2 บท ผสมกับ 100 เคาะ 1 บท
4. ใส่รูปปก 1 รูป + ภายใน 1 รูป โดยนักเขียนหาเอง และใส่โลโก้เอง (รายละเอียดด้านล่าง)
การส่งงาน ก่อน 06.00 น. ของวันถัดไป
1. งานทุกลิงก์จะต้องถูกวางก่อน แล้วจึงแจ้งส่งงาน
2. ลิงก์ส่งงานต้องเป็นลิงก์ที่เผยแพร่แล้ว หรือฉบับร่าง(นักเขียนฝึกใหม่)
3. ต้องแจ้งส่งงานในกลุ่ม (ไม่แจ้งปรับ) ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนรายสัปดาห์ หรือการทำงานประจำวัน
จำนวนงานต่อวัน
– ทุกงานจะต้องครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ถ้าไม่ครบถ้วนสมบุรณ์ จะต้องถูกพิจารณาตามกติกาการทำงาน(ปรับเงิน)
วางโฟกัสคีย์เพิ่มเติม
– หากนักเขียนไม่ได้วางไม่ต้องลงสถิติ แต่ต้องนำไปวางให้เสร็จและครบทุกโฟกัสคีย์
1. ในชีทอัพเดทคีย์เวิร์ด
2. ในชีทอัพเดทเว็บล่าสุด
การส่งค่า Density ของบทความ โดยโปรแกรม seo quake
1. แคบรูปหน้า seo quake แคบในส่วนที่ แสดงตามการเคาะเว้นวรรค ของโฟกัสคีย์คีย์ ส่งในกลุ่มส่งรูปภาพ S-projects
2. ค่า Density ของโฟกัสคีย์ต้องไม่น้อยกว่า 1.7 % และไม่เกิน 2.0 %
3. ถ้า Density ได้น้อยกว่า 1.7 % ให้ไปเพิ่มโฟกัสคีย์ในบทความ และต้องวาง พร้อมเรียบเรียงให้อ่านได้สละสลวย
4. ถ้า Density ได้เกินกว่า 2.0 %
5. สกู๊ปไม่ต้องส่ง
หมายเหตุ – การเพิ่มลดค่า Density จะต้องดูไม่ให้ติดจุดแดง ในโปรแกรม Yoast SEO (300เคาะ) และ rank math (600 เคาะ)
การตรวจงาน
บทความ
– บทความต้องทำในเว็บไซต์ที่กำหนดให้
– เนื้อหาบทความต้องตรงกับ เกี่ยวกับ ถ้าไม่ตรงให้เขียนใหม่
โดยการแก้ไขจากงานเดิม หรือให้สลับงานได้ หรือเพิ่มเนื้อหางานให้เกี่ยวข้อง หรือพิจาณาตามความเป็นไปได้
– เนื้อบทความต้องตรงกับ หมวดหมู่ ถ้าไม่ตรงให้เขียนใหม่
โดยการแก้ไขจากงานเดิม หรือให้สลับงานได้ หรือเพิ่มเนื้อหางานให้เกี่ยวข้อง หรือพิจาณาตามความเป็นไปได้
รูป
– รูปต้องสัมพันธ์กับบทความ ถ้าไม่สัมพันธ์ให้เปลี่ยนรูปใหม่
จำนวนรูป
– คอนเทนต์ ภายในไม่ต่ำกว่า 2 + ปก 1 = 3 (อย่างน้อย)
– สกู๊ป (ควรต้องเป็นรูปที่อัพเดท) ภายในไม่ต่ำกว่า 1 + ปก 1 = 2 (อย่างน้อย)
ความคมชัดของรูป
– รูปต้องคมชัด ไม่เบลอ ไม่แตก
Details รูป
– ต้องเซฟชื่อรูปเป็นโฟกัสคีย์เท่านั้น
– ต้องใส่ครบทุกจุด
1. Title (ใส่โฟกัสคีย์ หรือคีย์รอง)
2. Subject (ใส่โฟกัสคีย์ หรือคีย์รอง)
3. Rating (ให้ 5 ดาว)
4. Authors (เป็นชื่อเว็บไซต์ที่เขียนบทความ)
ลายน้ำหรือโลโก้เว็บตัวเอง
– ลายน้ำในรูป ต้องตรงกับเว็บที่เขียนบทความ ถ้าไม่ตรงให้เปลี่ยนรูปใหม่
– สกู๊ปต้องแปะชื่อเว็บหรือโลโก้เว็บด้วย
ลายน้ำหรือโลโก้จากเว็บอื่น
– ห้ามติดลายน้ำหรือโลโก้จากเว็บอื่น ถ้าติดมาให้เปลี่ยนรูป
ขนาดของรููป
– ภายในเท่าไหร่ก็ได้ แต่ไม่เกิน 600 pix แต่ไม่ต่ำกว่า 400 pix
– ปกหรือรูปประจำเรื่อง ไม่เกิน 800 pix แต่ไม่ต่ำกว่า 600 pix
และชื่อต้องเป็นโฟกัสคีย์
ชื่อรูปประกอบบทความ
– รูปปกหรือรูปประจำเรื่อง ต้องใส่โฟกัสคีย์ครบ 2 ช่อง
1.ข้อความ Alt
2. ชื่อ
– คำบรรยาย (ไม่ให้ใส่เลย จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง)
– รูปภายในบทความหรือข้อความสำรองในรายละเอียดรูปภาพ ต้องเป็นโฟกัสคีย์หรือคีย์รองหรือคีย์ใน 1 คีย์ใน 2 เท่านั้น
การใส่โลโก้เอง (รูปสกู๊ป)
1. เลือกรูปที่ต้องการ และทำตามข้อระบุด้านบน
2. โลโก้เซฟดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บ หรือไดฟ์เก็บโลโก้
3. นำมาใส่โลโก้โดยใช้โปรแกรม https://www.photopea.com/ ปรับขนาด ต่ำแหน่ง ให้เหมาะสมสวยงาม บันทึกเป็น .jpg ปรับความละเอียดสูงสุด
3. นำไปแก้ไข Details รูป แล้วจึงนำไปใส่ในสกู๊ป
การใส่ข้อความและจุดต่างๆ
การเขียนงาน
-เขียนงานที่ หน้า หรือ เรื่อง ตามช่วงเวลาที่หัวหน้ากำหนด
ถ้าไม่ตรงให้ย้ายบทความไปที่หน้าหรือเรื่องตามที่กำหนดไว้
– หากไม่ใช่ เฮด,คีย์-ลิงก์,คียร์รอง ห้ามใส่ตัวหนา ถ้าต้องการเน้นคำให้ใส่สี
การกดเผยแพร่
– พิจารณาตาม Gen หรือขึ้นอยู่กับการอนุมัติรายบุคคล(นักเขียนฝึกใหม่)
โฟกัสคีย์
– ต้องไม่ซ้ำ ถ้าซ้ำ ให้เปลี่ยนโฟกัสคีย์ใหม่ ( ไม่ต้องตรวจเลย โฟกัสคีย์ซ้ำ, ไม่ตรงเกี่ยวกับหรือหมวดหมู่,Slug ขาด)
– คอนเทนต์ ต้องมีการการค้นหามากกว่า 1 ล้านครั้ง ถ้าเป็นเรื่องที่เฉพาะให้นักเขียนหมายเหตุไว้ กรณีเรื่องเฉพาะการค้นหา 100,000 ได้
– สกู๊ป ต้องมีการค้นหามากกว่า 10,000 ครั้ง
การก๊อป
– ไม่เกิน 10% ไม่ลงประวัติว่าก๊อป แต่เน้นสีและให้รีไรท์ใหม่ (สุ่มตรวจแมนนวลประมาณ 3 ย่อหน้า)
– เกิน 10% ให้ดูเงื่อนไขตามกฎเรื่องการก๊อปงาน
– ไม่เจตนาก๊อปแต่ยังรีไรท์ไม่ดี คนตรวจงานจะเน้นสีและให้รีไรท์ใหม่
คำผิดและเคาะแยกคำ
– ไม่ต้องเน้นสีให้ นักเขียนเช็คในเว็บตรวจคำผิดเอง
-ไม่เกิน 2 คำ ไม่ต้องลงสถิติ แต่ติดส้มให้แก้ไข
– เท่ากับ 3 คำ หรือ 3 คำขึ้นไป ติดส้มลงสถิติ
จำนวนเคาะ
– ต้องถึงที่ตามกำหนดไว้
1. คอนเทนต์ 300 เคาะขึ้นไป
2. สกู๊ปใหญ่ 100 เคาะขึ้นไป
3. สกู๊ปเล็ก 50 เคาะขึ้นไป
4. คอนเทนต์ แรงค์แมชต์ 600 เคาะขึ้นไป
เคาะเว้นวรรคเบิ้ล
– หากมีจุดที่แจ้งว่ามีการเคาะเว้นวรรคเบิ้ล ในส่วนที่ไม่ใช่ส่วนเนื้อหางาน ไม่เป็นไร
พื้นที่ว่างด้านล่างสุดของบทความ
– ต้องไม่มีพื้นที่ว่างด้านล่างของบทความ
– ในกรณีที่ต้องการเน้นความสนใจที่คีย์-ลิงก์ ไม่ควรเกิน 2 Enter
เคาะเว้นวรรคประโยค สั้นหรือยาวจนเกินไป
– หากสั้นหรือยาวจนเกินไป ให้ปรับการเคาะใหม่
– ยกเว้นคำเฉพาะ หรือดูบริบท ไม่แน่ใจให้ปรึกษาคนตรวจ
ความหนาแน่นของบทความ (Readability)
– ไม่เกิน 3 บรรทัด
เฮด
– ต้องเป็นตัวหนา
– ต้องมีเฮดภายในบทความ 3 เฮด ขึ้นไป ต้องมี H2 H3 อย่างน้อยอย่างละ 1เฮด
– ต้องเป็นข้อความในเชิง How to (?) ที่น่าสนใจ
– ต้องไม่สั้นจนเกินไป เฮดที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 15 พยางค์ เฮดอื่นๆไม่ต่ำกว่า 10 พยางค์
– หนึ่งในจำนวนเฮดทั้งหมด อยากให้มีคีย์รองแทรกเข้าไปด้วย
โฟกัสคีย์ ต้องมีครบทุกจุด
1. หน้า Title ชื่อเรื่อง
2.หน้าเฮดอันที่1
3.หน้าย่อหน้าแรก(ต้องเป็นตัวหนา)
4.หน้าเฮดอื่นๆ (ต้องเป็น H2 หรือ H3 เท่านั้น)
5.Focus keyphrase
6.SEO title
7.Slug
8.Meta description
Slug
– คอนเทนต์ ไม่ขาด – เกิน
– สกู๊ป ปล่อยหรือไม่ปล่อยก็ได้
ติ๊กหมวดหมู่
– หมวดหมู่ที่ติ๊ก ต้องตรงกับหมวดหมู่ที่กำหนดให้เท่านั้น
– กรณีไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ ต้องติ๊กหมวดหมู่ให้ตรงกับเนื้อหาของบทความ
คีย์รอง
– ต้องเป็นตัวหนาและใส่สี
– ต้องก๊อปมาตามรูปแบบการพิมพ์ที่หน้ากลูเกิ้ลแป๊ะๆ (เคาะติดกันได้กรณีที่ Yoast เตือน)
– ต้องเคาะเว้นวรรคหน้าหลัง (เคาะติดกันได้กรณีที่ Yoast เตือน)
– ต้องมีการเชื่อมคีย์รองให้เนียนไปกับเนื้อหา และเนื้อหาบทความต้องไม่ถูกบิดเบือนไป
– ถ้าในกลูเกิ้ลมีคีย์รองที่สามารถใส่ได้ครบทั้ง 7 คำ(คอนเทนต์), 3 คำ(สกู๊ป) ก็ให้ใส่มาให้ครบ
– ถ้าไม่มีคีย์รองจากกลูเกิ้ลเลย ให้คิดคีย์รองเองได้
– จำนวนคีย์รองที่กำหนดไว้
1. คอนเทนต์ 7 คำ ต้องมาจากกลูเกิ้ลอย่างน้อง 4 คำ คิดเองได้ 3 คำ (ในกรณีที่ใช้คีย์รองจากกลูเกิ้ลได้ไม่ครบ 7 คำ เท่านั้น)
2. สกู๊ป 3 คำ ต้องมาจากกลูเกิ้ลอย่างน้อง 2 คำ คิดเองได้ 1 คำ (ในกรณีที่ใช้คีย์รองจากกลูเกิ้ลได้ไม่ครบ 3 คำ เท่านั้น)
การใส่่คีย์+ลิงก์และการครอบลิงก์
– ต้องเป็นตัวหนาและใส่สี (Ctrl+Shift+V เมื่อก๊อปมาจากชีท)
– คีย์ในและลิงก์ใน ต้องตรงกัน และเขียนถูกต้องตามที่กำหนดให้ ลิงก์กดแล้วต้องเด้งไปหน้าเว็บที่ตรงกับคีย์
– คีย์นอกและลิงก์นอก ต้องตรงกัน และเขียนถูกต้องตามที่กำหนดให้ ลิงก์กดแล้วต้องเด้งไปหน้าเว็บที่ตรงกับคีย์
– คีย์ใน2 (หมวดหมู่)และลิงก์์ใน2 (หมวดหมู่) และเขียนถูกต้องตามที่กำหนดให้ ลิงก์กดแล้วต้องเด้งไปหน้าเว็บที่ตรงกับคีย์
– ทุกคีย์ต้องไม่ครอบขาดหรือเกิน
ติ๊๊ก Nofowllo
– ติ๊กที่คีย์นอก
Yoast SEO (300 เคาะ)
แถบ SEO (ต้องเป็นหน้ายิ้มสีเขียว)
ช่อง Focus keyphrase
– มีเฉพาะโฟกัสคีย์เท่านั้น
ช่อง Title ชื่อเรื่อง
– ต้องยาวเกิน 25 พยางค์
– ข้อความต้องดึงดูดผู้อ่านและน่าสนใจ
ช่อง SEO title
– ต้องขึ้นแถบสีเขียวเกิน 70%
– ต้องมีคีย์รองแทรกไว้ด้วย
– ต้องมีการนำคำที่ติดสีแดง จากเว็บในอันดับต้นๆของหน้าแรก มาเรียบเรียงใหม่ ที่อ่านได้ใจความและน่าสนใจ
ช่อง Meta description
– ต้องขึ้นแถบสีเขียวเกิน 70%
– ต้องมีคีย์รองแทรกไว้ด้วย
– ต้องมีการนำคำที่ติดสีแดง จากเว็บในอันดับต้นๆของหน้าแรก มาเรียบเรียงใหม่ ที่อ่านได้ใจความและน่าสนใจ
แถบ Readability (ต้องเป็นหน้ายิ้มสีเขียว)
– ต้องเขียวทุกจุด
แถบ SEO analysis (ต้องเป็นหน้ายิ้มสีเขียว)
– กรณีที่องค์ประกอบของงานครบถ้วน ต้องเขียวทุกจุด
– กรณีไม่ได้ให้ใส่ลิงก์นอกลิงก์ใน แดงได้ 2 จุด Outbound links และ Internal links
– กรณีติ๊ก No Follow แดงจุดนี้ได้
Outbound links: All outbound links on this page are nofollowed. Add some normal links.
– กรณีที่เขียนเป็นสกู๊ป (ไม่ถึง 300 เคาะ)
rank math seo (600 เคาะ) (Seo Score 80 ขึ้น)
– ลักษณะงานกับ Yoast SEO (300 เคาะ) คืองานต้องเป็นจุดเขียวเกือบทั้งหมด และจะมีปลั๊กอินเสริม คือ content ai
– Content is 600 words long. Good job! สามารถเป็นเครื่องหมายถูก ในวงกลมสีส้มขาวได้
– Keyword Density is อนุญาตให้เป็นเครื่องหมายถูก ในวงกลมสีเขียวขาวได้ ในกรณีค่า density เกิน 2%
– We found 1 outbound links in your content and all of them are nofollow. เป็นกากบาท ในวงกลมสีแดงทึบได้ ในกรณีมีการยิงลิงค์นอก
content ai ปลั๊กอินเสริมเพิ่มความถูกต้อง และเป็นรูปแบบที่ดีของบทความ ในการสร้างอันดับ
– เลือกภูมิประเทศ THAILAND
– ใส่ Focus Keyword ในช่องว่าง แล้วคลิ๊ก research เพื่อประมวลผล
– WORD COUNT บอกจำนวนเคาะ ต้องเป็นจุดเขียว
– LINK COUNT บอกจำนวนลิงค์ใน ลิงค์นอก ที่ควรมีในบทความ ต้องเป็นจุดเขียว
– HEADING COUNT บอกการใช้เฮด จำนวน และขนาดของเฮด
– MEDIA COUNT บอกการจำนวนการใช้รูป และวิดีโอ
– Keywords บอกถึงคีย์รอง คำพ้อง หรือซีโนเนม ว่าประโยคนั้นควรมีอยู่ในบทความกี่ครั้ง
– Related Keywords คือส่วนเพิ่มเติมของ Keywords เป็นคีย์รอง คำพ้อง หรือซีโนเนม ให้นำไปใช้ได้
– Questions จะมี Related Questions หรือคำถามที่เกี่ยวข้อง ให้นำไปใช้ได้
– Links (There are no recommended Links for this researched keyword.) ถ้าเราลิงค์ไม่สมบูรณ์ AI จะมีลิงค์ตัวอย่างมาให้ดู
Scroll to Top