Contributor Guide B

1 เขียนบทความที่ ” เรื่อง ” (บางกรณีจะมีคำสั่งเขียนที่หน้า)
2 เนื้อหาบทความต้องตรงกับ ” เกี่ยวกับ ” และ ” หมวดหมู่ ”
(ถ้าไม่ตรงต้องเปลี่ยนเรื่องใหม่)
3 โฟกัสคีย์
– โฟกัสคีย์คอนเทนต์ ต้องมีการการค้นหามากกว่า 1 ล้านครั้ง ถ้าเป็นเรื่องที่เฉพาะให้นักเขียนหมายเหตุไว้ กรณีเรื่องเฉพาะการค้นหา 100,000 ได้
– สกู๊ป ต้องมีการค้นหามากกว่า 10,000 ครั้ง
(ถ้าไม่ถึงตามที่กำหนด ต้องเปลี่ยนโฟกีสคีย์ใหม่)
4 โฟกัสคีย์ ต้องมีครบทุกจุด ดังนี้
1. หน้า Title ชื่อเรื่อง
2.หน้าเฮดอันที่1 และต้องเป็นตัวหนา
3.หน้าย่อหน้าแรก และต้องเป็นตัวหนา
4.หน้าเฮดอื่นๆ (ต้องเป็น H2 หรือ H3 เท่านั้น) และต้องเป็นตัวหนา
5.Focus keyphrase
6.SEO title
7.Slug
8.Meta description
5 Slug
– คอนเทนต์ Slug ต้องมีแต่โฟกัสคีย์ ไม่ขาดไม่เกิน ( ถ้า Slug ขาด ต้องเปลี่ยนโฟกัสคีย์ใหม่)
– สกู๊ป Slug สามารถมีคำต่อยาวเพิ่มจากโฟกัสคีย์ได้
6 เฮดในเนื้อหางาน
– ต้องมีเฮดไม่ต่ำกว่า 3 เฮด และ ไม่เกิน 6 เฮด โดยจะต้องแทรกคีย์รองในเฮดอย่างน้อย 1 เฮด
– เฮดอันที่ 1-2 ใช้ หัวข้อ2, เฮดอันที่ 3-6 ควรใช้ หัวข้อ 2-4 เลือกใส่อันไหนก็ได้
– เฮดอันที่ 1 ต้องไม่ต่ำกว่า 15 พยางค์ เฮดอื่นๆต้องไม่ต่ำกว่า 10 พยางค์
– เฮดทุกอัน ต้องปรับตัวหนา และใส่สี
– Title ชื่อเรื่อง ต้องไม่ต่ำกว่า 25 พยางค์
7 คำผิด
– งานต้องไม่มีคำผิด
– กรณีมีคำผิด 2 คำ จะต้องแก้ไขงาน แต่จะไม่ถูกลงในสถิติการแก้ไขงาน แต่หากไม่แก้ไขตามเวลาที่กำหนด ก็จะถูกพิจรณาตามกติการการแก้ไขงาน
8 จำนวนเคาะ มากกว่าที่กำหนดได้ แต่ห้ามน้อยกว่าเด็ดขาด
– Rank math 600 เคาะ
– คอนเทนต์ 300 เคาะ
9 การเคาะเว้นวรรค
– ต้องไม่มีการเคาะเว้นวรรคเบิ้ล ถ้าจุดที่ขึ้นแจ้งว่าเคาะเว้นวรรคเบิ้ลในส่วนที่ไม่ใช่ส่วนเนื้อหางาน ไม่เป็นไร
– ไม่ต้องเคาะเว้นวรรคระหว่างรูปกับบทความ หรือระหว่างเฮด กับบทความ
10 การจัดรูปแบบให้หน้าอ่าน
– เนื้อหาติดกันได้ไม่เกิน 3 บรรทัด
– ไม่ควรเคาะบรรทัดใหม่หลายๆบรรทัด โดยไม่มีสาเหตุ
– ต้องไม่เหลือพื้นที่ด้านล่างสุดของบทความ
– หากต้องมีช่วงพื้นที่ว่างเพื่อเน้นข้อความ เช่น นามปากกา ให้เคาะได้ 2Enter เท่านั้น
– สามารถใส่สีให้กับตัวหนังสือได้ แต่สามารถทำตัวหนาได้เฉพาะคีย์รอง, คีย์นอก, คีย์ใน เท่านั้น
11 การใช้รูป
– รูปประกอบบทความต้องไม่ติดโลโก้ หรือ ลายน้ำของเว็บอื่นเด็ดขาด
– รูปประกอบคอนเทนต์ ต้องใส่โลโก้ หรือ ชื่อเว็บ ของงานนั้น ๆ ทุกรูป
– รูปประกอบสกู๊ป ต้องใส่โลโก้ หรือ ชื่อเว็บ ของงานนั้น ๆ ทุกรูป
– ขนาดรูปภายในเท่าไหร่ก็ได้ แต่ไม่เกิน 600 pix แต่ไม่ต่ำกว่า 400 pix
– ขนาดรูปปกหรือรูปประจำเรื่อง ไม่เกิน 800 pix แต่ไม่ต่ำกว่า 600 pix
12 แก้ไข Details รูป ดังนี้
– ต้องเซฟชื่อรูปเป็นโฟกัสคีย์เท่านั้น
– ต้องใส่ครบทุกจุด และเป็นโฟกัสคีย์เท่านั้น
1. Title
2. Subject
3. Rating (ให้ 5 ดาว)
4. Authors (เป็นชื่อเว็บไวต์ที่เขียนบทความ)
13 รายละเอียดรูปปก และรูปในบทความ
– รูปปกหรือรูปประจำเรื่อง ต้องใส่โฟกัสคีย์ครบ 2 ช่อง
1.ข้อความ Alt
2. ชื่อ
– คำบรรยาย (ไม่ให้ใส่เลย จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง)
– ข้อความสำรอง ของรูปในบทความ ต้องเป็นโฟกัสคีย์ หรือคีย์รอง หรือคีย์ใน 1 คีย์ใน 2 เท่านั้น
14 คีย์รอง
– ต้องเป็นตัวหนาและใส่สี
– ต้องก๊อปมาตามรูปแบบการพิมพ์ที่หน้ากลูเกิ้ลแป๊ะๆ (เคาะติดกันได้กรณีที่ Yoast เตือน)
– ต้องเคาะเว้นวรรคหน้าหลัง (เคาะติดกันได้กรณีที่ Yoast เตือน)
– ต้องมีการแต่งประโยค เชื่อมคีย์รองให้เนียนไปกับเนื้อหา และเนื้อหาบทความต้องไม่ถูกบิดเบือนไป
– ถ้าในกลูเกิ้ลมี่คีย์รอง ที่สามารถใส่ได้ครบทั้ง 7 คำ(คอนเทนต์), 4 คำ(สกู๊ป) ก็ให้ใส่มาให้ครบ
– ถ้าไม่มีคีย์รองจากกลูเกิ้ลเลย ให้คิดคีย์รองเองได้

* จำนวนคีย์รองที่กำหนดไว้
1. คอนเทนต์ 7 คำ ต้องมาจากกลูเกิ้ลอย่างน้อง 4 คำ คิดเองได้ 3 คำ (ในกรณีที่ใช้คีย์รองจากกลูเกิ้ลได้ไม่ครบ 7 คำ เท่านั้น)
2. สกู๊ป 4 คำ ต้องมาจากกลูเกิ้ลอย่างน้อง 2 คำ คิดเองได้ 2 คำ (ในกรณีที่ใช้คีย์รองจากกลูเกิ้ลได้ไม่ครบ 4 คำ เท่านั้น)

* คีย์รอง, คีย์ใน, คีย์นอก
– ต้องทำตัวหนาและใส่สี

15 การครอบลิงก์
– ห้ามครอบลิงก์ ขาด – เกิน เด็ดขาด
– ลิงก์ไม่ต้องมี http:// กับ/ ต่อท้าย
– หากก๊อปคีย์ต่างๆมาจากชีท ให้ทำการกด Ctrl+Shift+V ทุกครั้ง
16 ติ๊ก nofollow
– ติ๊กที่คีย์นอกเท่านั้น
17 ติ๊กหมวดหมู่
– หมวดหมู่ที่ติ๊ก ต้องตรงกับหมวดหมู่ที่กำหนดให้เท่านั้น
– กรณีไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ ต้องติ๊กหมวดหมู่ให้ตรงกับเนื้อหาของบทความ
18 แถบ SEO (ต้องเป็นหน้ายิ้มสีเขียว)
19 ช่อง Focus keyphrase
– มีเฉพาะโฟกัสคีย์เท่านั้น
20 ช่อง Title ชื่อเรื่อง
– ต้องยาวเกิน 25 พยางค์
– ข้อความต้องดึงดูดผู้อ่านและน่าสนใจ
21 ช่อง SEO title
– ต้องขึ้นแถบสีเขียวเกิน 70%
– ต้องมีคีย์รองแทรกไว้ด้วย
– ต้องมีการนำคำที่ติดสีแดง จากเว็บในอันดับต้นๆของหน้าแรก มาเรียบเรียงใหม่ ที่อ่านได้ใจความและน่าสนใจ
22 ช่อง Meta description
– ต้องขึ้นแถบสีเขียวเกิน 70%
– ต้องมีคีย์รองแทรกไว้ด้วย
– ต้องมีการนำคำที่ติดสีแดง จากเว็บในอันดับต้นๆของหน้าแรก มาเรียบเรียงใหม่ ที่อ่านได้ใจความและน่าสนใจ
23 แถบ Readability (ต้องเป็นหน้ายิ้มสีเขียว)
– ต้องเขียวทุกจุด
24 แถบ SEO analysis (ต้องเป็นหน้ายิ้มสีเขียว)
– กรณีที่องค์ประกอบของงานครบถ้วน ต้องเขียวทุกจุด
– กรณีไม่ได้ให้ใส่ลิงก์นอกลิงก์ใน แดงได้ 2 จุด Outbound links และ Internal links
– กรณีติ๊ก No Follow แดงจุดนี้ได้
Outbound links: All outbound links on this page are nofollowed. Add some normal links.
– กรณีที่เขียนเป็นสกู๊ป (ไม่ถึง 300 เคาะ)
25 ค่า Density จากโปรแกรม seo quake
– ทำแค่คอนเทนต์ สกู๊ปไม่ต้องทำ
– ค่า Density จะต้องเท่ากับ 2.00 แต่ไม่ต่ำกว่า 1.70 และต้องอยู่ในอันดับที่ดีที่สุด
26 การเผยแพร่
– งานต้องกดเผยแพร่ ก่อนที่จะเอาลิงค์ถาวรมาส่ง
27 กรณีทำ Rank math 600 เคาะ
– Seo Score 80 ขึ้นไป
– Content is 600 words long. Good job! สามารถเป็นเครื่องหมายถูก ในวงกลมสีส้มขาวได้
– Keyword Density is อนุญาตให้เป็นเครื่องหมายถูก ในวงกลมสีเขียวขาวได้ ในกรณีค่า density เกิน 2%
– We found 1 outbound links in your content and all of them are nofollow. เป็นกากบาท ในวงกลมสีแดงทึบได้ ในกรณีมีการยิงลิงค์นอก
Scroll to Top