User Manual

Contributor Guide G

ลักษณะงาน และการตรวจการออกแบบรูป S & White projects 1. ขนาดของไฟล์ 800×533 pix (ภาพต้องมีความคมชัด) 2. รูปที่นำมาใช้ ห้ามมีลายน้ำ หรือโลโก้เว็บอื่น ๆ 3. ออกแบบล่วงหน้า 1 วัน เช่น การทำงานวันที่ 1 จะต้องออกแบบรูปในตารางวันที่ 2 4. เข้าดูรายละเอียดงาน ในชีทตารางการวางแผน ตามชื่อนักเขียนที่ได้รับมอบหมาย 5. ออกแบบตามข้อมูลที่ได้ เช่น จำนวนรูป คีย์ที่ใส่ในรูป รูปตัวอย่าง 6. เมื่อออกแบบเสร็จแล้ว ให้อัฟขึ้นไดฟ์ ตามโฟล์เดอร์ชื่อนักเขียน แล้วสร้างโฟล์เดอร์ภายใน เป็นโฟกัสคีย์ ตามวันที่งานนั้นๆ 7. แจ้งนักเขียนทางแชทกลุ่มนั้นๆ เพื่อตรวจเช็คความถูกต้อง 8. เมื่อไม่มีการแก้ไข ให้แจ้งส่งการออกแบบ ในแชทกลุ่มกราฟิก ในวันถัดไป ลักษณะงาน และการตรวจการออกแบบรูป วิเคราะห์บอล 1. ขนาดของไฟล์ …

Contributor Guide G Read More »

Editor Checklist B

1 การทำงานจะเป็นลักษณะเพิ่มจำนวน แบล๊คลิ้ง 2 ในเนื้อการทำงานมีทั้ง 4 พาสการทำงาน ที่พนักงานทุกคนได้เวียนกัน โดยมีการแบ่งกลุ่มการทำงาน ทุกสัปดาห์ 3 เนื้องานทั้ง 4 พาสมีดังนี้ 1.PBN (คอนเทนต์ ซื้อ) 2.ข่าวกีฬา 3.เว็บบล๊อค 4.เว็บโรงเรียน 3.1 PBN (คอนเทนต์ ซื้อ) เริ่มต้นให้ใช้คอนเทนต์ ที่ซื้อมาจากนักเขียน นำมาใช้ในส่วนของเว็บ PBN โดยเริ่มต้นทำใน “เรื่อง” และ ติ๊กหมวดหมู่ให้ตรงกับคีย์เวิร์ดที่เลือก โดยคีย์เวิร์ดนั้นจะต้องเป็นคีย์ที่กำหนดให้ แต่สามารถเลือกได้อิสระ 3.2 ข่าวกีฬา การทำงานจะนำเว็บโดเมนมาใช้งาน นำมาจากเว็บทางสาย S และ W และเว็บเช่าที่มีอยู่ โดยทำใน “เรื่อง” และ ติ๊กหมวดหมู่ “ข่าวกีฬา” 3.3 เว็บบล๊อค การทำงานนั้นเน้นไปทางการใช้บล๊อค จากเว็บบล๊อคที่มีค่าพลังสูง 20++ โดยมีลิสให้พนักงานเลือก ส่วนเนื้อหานั้น ใช้คอนเทนต์ …

Editor Checklist B Read More »

Contributor Guide B

1 เขียนบทความที่ ” เรื่อง ” (บางกรณีจะมีคำสั่งเขียนที่หน้า) 2 เนื้อหาบทความต้องตรงกับ ” เกี่ยวกับ ” และ ” หมวดหมู่ ” (ถ้าไม่ตรงต้องเปลี่ยนเรื่องใหม่) 3 โฟกัสคีย์ – โฟกัสคีย์คอนเทนต์ ต้องมีการการค้นหามากกว่า 1 ล้านครั้ง ถ้าเป็นเรื่องที่เฉพาะให้นักเขียนหมายเหตุไว้ กรณีเรื่องเฉพาะการค้นหา 100,000 ได้ – สกู๊ป ต้องมีการค้นหามากกว่า 10,000 ครั้ง (ถ้าไม่ถึงตามที่กำหนด ต้องเปลี่ยนโฟกีสคีย์ใหม่) 4 โฟกัสคีย์ ต้องมีครบทุกจุด ดังนี้ 1. หน้า Title ชื่อเรื่อง 2.หน้าเฮดอันที่1 และต้องเป็นตัวหนา 3.หน้าย่อหน้าแรก และต้องเป็นตัวหนา 4.หน้าเฮดอื่นๆ (ต้องเป็น H2 หรือ H3 เท่านั้น) และต้องเป็นตัวหนา 5.Focus keyphrase …

Contributor Guide B Read More »

Editor Checklist S

1 เขียนบทความที่ ” เรื่อง ” (บางกรณีจะมีคำสั่งเขียนที่หน้า) 2 เนื้อหาบทความต้องตรงกับ ” เกี่ยวกับ ” และ ” หมวดหมู่ ” (ถ้าไม่ตรงต้องเปลี่ยนเรื่องใหม่) 3 โฟกัสคีย์ – โฟกัสคีย์คอนเทนต์ ต้องมีการการค้นหามากกว่า 1 ล้านครั้ง ถ้าเป็นเรื่องที่เฉพาะให้นักเขียนหมายเหตุไว้ กรณีเรื่องเฉพาะการค้นหา 100,000 ได้ – สกู๊ป ต้องมีการค้นหามากกว่า 10,000 ครั้ง (ถ้าไม่ถึงตามที่กำหนด ต้องเปลี่ยนโฟกีสคีย์ใหม่) 4 โฟกัสคีย์ ต้องมีครบทุกจุด ดังนี้ 1. หน้า Title ชื่อเรื่อง 2.หน้าเฮดอันที่1 และต้องเป็นตัวหนา 3.หน้าย่อหน้าแรก และต้องเป็นตัวหนา 4.หน้าเฮดอื่นๆ (ต้องเป็น H2 หรือ H3 เท่านั้น) และต้องเป็นตัวหนา 5.Focus keyphrase …

Editor Checklist S Read More »

Contributor Guide S

การเขียนงานใน Doc (นักเขียนฝึกใหม่) การตรวจงานใน Doc – รูปแบบแพทเทิ่นการเขียน ขึ้นอยู่กับการมอบหมายงานให้ของแต่ละช่วง – ลิงก์ต้องแชร์เป็นเอดิเตอร์เท่านั้น การวางแผนงานบทความ (ทุก 2 สัปดาห์) 1. จะต้องวางแผนงานให้ครบทุกวันทำงาน และทุกชีทที่กำหนดไว้ ของการวางแผนงานในรอบนั้น ๆ จึงจะถือว่าวางแผนงานเสร็จสมบูรณ์ 2. ในชีทต้องวาง ชื่อ วันที่ เว็บ โฟกัสคีย์ และรายละเอียดรูปภาพที่ต้องการ 3. ชีทเขียนงานส่วนตัว หรือชีทเขียนงานรวมที่กำหนดให้ 4. ในชีทอัพเดทคีย์เวิร์ด ** วิธีแก้ปัญหา โฟกัสคีย์ซ้ำ ใครวางช่องหน้า คนนั้นได้ ดูเวลาด้วย ** รายละเอียดในตาราง – ต้องขอภาพครบทุกวัน ที่กำหนดการทำงาน ของสัปดาห์การวางแผนงานนั้น ๆ – ขอเฉพาะรูปประกอบคอนเทนต์ 300 เคาะ และ 600 เคาะ – หน้ารูปต้องมีการใส่รายละเอียดที่ต้องการ หรือมีลิงค์ตัวอย่างรูปไว้ให้กราฟฟิก …

Contributor Guide S Read More »

Editor Checklist W

1 เขียนบทความที่ เรื่อง 2 เนื้อหาบทความต้องตรงกับ เกี่ยวกับ และ หมวดหมู่ (ถ้าไม่ตรงต้องเปลี่ยนเรื่องใหม่) 3 โฟกัสคีย์ – โฟกัสคีย์คอนเทนต์ ต้องมีการการค้นหามากกว่า 1 ล้านครั้ง ถ้าเป็นเรื่องที่เฉพาะให้นักเขียนหมายเหตุไว้ กรณีเรื่องเฉพาะการค้นหา 100,000 ได้ – สกู๊ป ต้องมีการค้นหามากกว่า 10,000 ครั้ง (ถ้าไม่ถึงตามที่กำหนด ต้องเปลี่ยนโฟกีสคีย์ใหม่) 4 Slug – คอนเทนต์ Slug ต้องมีแต่โฟกัสคีย์ ไม่ขาดและไม่เกิน – สกู๊ป Slug สามารถมีคำอื่นนอกจากโฟกัสคีย์ได้ แต่โฟกัสคีย์ต้องไม่ขาด ( ถ้า Slug ขาด ต้องเปลี่ยนโฟกัสคีย์ใหม่) 5 เฮดในเนื้อหางาน – ต้องมีเฮดไม่ต่ำกว่า 3 เฮด และ ไม่เกิน 6 เฮด โดยจะต้องแทรกคีย์รองในเฮดอย่างน้อย …

Editor Checklist W Read More »

Contributor Guide W

1 ตรวจ หน้า Doc (นักเขียนฝึกใหม่) การตรวจงานใน Doc – รูปแบบแพทเทิ่นการเขียน ขึ้นอยู่กับการมอบหมายงานให้ของแต่ละช่วง – ลิงก์ต้องแชร์เป็นเอดิเตอร์เท่านั้น 2 ตรวจ ความถูกต้องในการวางแผนงาน การวางแผนงาน – จะต้องวางแผนงานให้ครบทุกวันทำงานและทุกชีทที่กำหนดไว้ ของการวางแผนงานในรอบนั้น จึงจะถือว่าวางแผนงานเสร็จสมบูรณ์ – ชีทที่ต้องวางโฟกัสคีย์และวางแผนงาน 1.ในชีทวางแผนงาน 2. ชีทเขียนงานส่วนตัว หรือชีทเขียนงานรวมที่กำหนดให้ 3. ในชีทอัพเดทคีย์เวิร์ด ** วิธีแก้ปัญหา โฟกัสคีย์ซ้ำ ใครวางช่องหน้า คนนั้นได้ ดูเวลาด้วย ** 3 วางค่า Density (กรณีที่ทำงานวันนั้นเสร็จแล้ว) – วางในชีทวางแผนงาน เฉพาะคอนเทนต์ 4 การขอรูปจากราฟฟิก – ต้องขอไว้ครบทุกวันที่กำหนดการทำงานของสัปดาห์การวางแผนงานนั้นๆ – ขอเฉพาะรูปประกอบคอนเทนต์ – หน้ารูปต้องมีการบรีพรายละเอียดหรือตัวอย่างรูปไว้ให้กราฟฟิก – หน้าปกต้องมีเขียนข้อความกำกับหน้าปก 5 ตรวจ องค์ประกอบของการส่งงาน …

Contributor Guide W Read More »

Scroll to Top